PROIZVODI I USLUGE


Beton

Spravljanje betonske mešavine vrši se isključivo mašinskim putem, pri čemu se ovaj postupak svodi na mešanje i doziranje komponentnih materijala u cilju dobijana homogene mase.

KLASIČNI PUMPANI
MB-10 - prirodni šljunak MB-20/4
MB-15 - prirodni šljunak MB-20/3
MB-20 - prirodni šljunak MB-25/4
MB-15/4 MB-25/3
MB-20/4 MB-30/4
MB-20/3 MB-30/3
MB-25/4 MB-40/4
MB-25/3 MB-40/3
MB-30/4  
MB-30/3  
MB-40/4  
MB-40/3  

 


AKTUELNOSTI


MAILING LISTA

Ime i prezime

Email:


NOVOSTI