O NAMA


Politika kvaliteta

Somborelektro” doo Sombor, kroz svoju Politiku kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, upravljanja energijom i bezbednosti informacija obezbeđuje da će u uslugama koje pruža, ispunjavati iskazane i realne zahteve korisnika kao i zahteve važećih zakona i propisa.

Cilj “Somborelektro” doo Sombor je da postane i ostane vodeće preduzeće na tržištu u pogledu kvaliteta pružanja usluge i kvaliteta proizvoda koji su predmet trgovine na veliko elektromaterijalom, proizvodnje elektroopreme i usluga izvođenja elektromontažnih radova.

Ovaj cilj “Somborelektro” doo Sombor ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšavanjem sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine, zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, upravljanja energijom i bezbednošću informacija, usaglašenih sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005, SRPS OHSAS 18001:2008, SRPS EN ISO 50001:2012 i SRPS ISO/IEC 27001:2014 što obuhvata:

 

 

Politika IMS daje okvir za utvrđivanje i preispitivanje ciljeva kvaliteta i opštih i posebnih ciljeva zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, energetske efikasnosti i bezbednosti informacija.

Rukovodstvo preduzeća obezbeđuje da je svima u preduzeću Politika IMS dostupna i objašnjena.

Politika IMS se preispituje minimum jedanput godišnje, u svrhu da se utvrdi efektivnost postavljenih ciljeva.

Sombor, Mart 2015. godine


AKTUELNOSTI


MAILING LISTA

Ime i prezime

Email:


NOVOSTI