INžENJERING


Građevinsko zanatski radovi

Od 2007. godine preduzeće "Somborelektro d.o.o. Sombor" se specijalizovalo za poslove izvođenja građevinskih radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i popravci objekata visokogradnje, na poslovnim, proizvodnim, javnim, višeporodičnim stambenim objektima, kao i građevinsko zanatskih radova na navedenim objektima, sa našim već proverenim i pouzdanim poslovnim partnerima.

Raspolažemo sa pratećim resursima za ubrzanje dinamike izvođenja radova, potrebnom logistikom u vidu pripreme, projektovanja, kao i samog nadzora nad radovima koje izvodimo. Profesionalni odnos zaposlenih prema radnim obavezama u smislu kvaliteta i poštovanja ugovorenih rokova nam omogućava visoku referencu u regionu kod potencijalnih investitora, za to koristimo sopstveno znanje i iskustvo naših stručnjaka stečeno tokom rada.

U okviru preduzeća imamo svoju proizvodnju betona na dve betonjerke, sa postrojenjem za separaciju šljunka, sa dostavom betona mikserima na traženu adresu. U fabrici betona izrađujemo betonsku i armirano betonsku galanteriju, za potrebe građevinskog i elektroinženjeringa, kao i za treća lica. Tu je i proizvodnja fert gredica za armirano betonsku laku međuspratnu konstrukciju. Na drugoj lokaciji je auto park sa pogonom armiračnice velikog kapaciteta za preradu armature, bravarski pogon i stolarska radionica.

Cilj nam je da budemo lider u regionu, nastojaćemo da unapredimo našu sredinu i poboljšamo uslove življenja naših građana.


AKTUELNOSTI


MAILING LISTA

Ime i prezime

Email:


NOVOSTI