INžENJERING


Elektroinženjering

Elektroinženjering firme Somborelektro doo Sombor je u mogućnosti da Vam ponudi usluge iz oblasti izvođenja radova i usluge poslova inženjeringa u oblasti elektroenergetike i telekomunikacija.

 

U okviru izvođenja radova vršimo radove na izgradnji, održavanju i rekonstrukciji elektroenergetskih objekata. Radove izvodimo na svim vrstama elektroenergetskih objekata SN i NN nivoa: nadzemnih i podzemnih vodova, razvodnih postrojenja, transfromatorskih stanica. Takođe, izvodimo radove na izgradnji i rekonstrukciji 110kV postrojenjima.

Pored izgradnje vršimo i radove na reviziji transformatorskih stanica.

U oblasti visokogradnje u mogućnosti smo da ponudimo izvođenje radova na električnim instalacijama jake i slabe struje, instalacijama gromobrana, automatike i upravljanja za sve vrste objekata: stambenih (porodičnih i višeporodičnih), stambeno-poslovnih objekata, poslovnih i industrijskih objekata.

Takođe posedujemo veliko iskustvo u izgradnji objekata javnog osvetljenja, kao dekorativnog i tako i funkcionalonog tipa (ulice, bulevari, trgovi, spomenici, autoputevi i dr).

Nasa radionica u mogućnosti je da Vam ponudi sve vrste NN ormana (table, ormani, blokovi)

 

U oblasti usluga elektroinženjeringa u mogućnosti smo da Vam ponudimo izradu projektno tehničke dokumentacije kao i usluge konsaltinga i nadzora iz svih oblasti u kojima izvodimo radove.

 

U oblasti uštede i kvaliteta električne energije u mogućnosti smo da Vam ponudimo izrade projekata uštede električne energije zamenom tipa osvetljenja, kompenzacijom reaktivne električne energije i dr.

 

Sve radove i usluge vrse elektroinženjeri i elektromonteri (instalateri) sa dugogodišnjim iskustvom na navedenim radovima. Za sve navedene radove i usluge posedujemo odgovarajuće licence.

Navedeno iskustvo koristimo i za obučavanje mladih u oblasti za koju smo obučeni tako sto imamo dugogodišnju saradnju sa školama u izvođenju praktične nastave za učenike tih škola.

 

Kao potvrdu naših izvedenih radova predlažemo da pogledate reference o našim uspešno izvedenim radovima.

 


AKTUELNOSTI


MAILING LISTA

Ime i prezime

Email:


NOVOSTI