Obaveštenje o radnom vremenu maloprodajnih objekata

 
 
 
 
 
 
O B A V E Š T E NJ E
POŠTOVANI KUPCI,
USLED NOVOUVEDENIH MERA KOJE JE PREDUZELA VLADA
REPUBLIKE SRBIJE OBAVEŠTAVAMO VAS DA JE RADNO
VREME MALOPRODAJNOG OBJEKTA SVAKI RADNI DAN
OD 07 DO 17 ČASOVA
UKOLIKO IMATE POTREBE ZA PROIZVODIMA IZ NAŠEG
ASORTIMANA OPCIJOM CALL&COLLECT
KONTAKTIRAJTE NAS NA BROJ 063/455-111
SUBOTOM U PERIODU OD 08 DO 12 ČASOVA
ROBA SE PREUZIMA NA ADRESI ADI ENDRE 27, SOMBOR
U SKLADU SA DOGOVOROM O PREUZIMANJU
VAŠ SOMBORELEKTRO
 
 
 

MAILING LIST

Your name

Email:


NEWS